Wyniki Polkomtelu w 3Q2011

Polkomtel opublikował swoje wyniki za III kwartał. Raport zawiera dość ciekawe dane, można w nim znaleźć m.in. jaką miały wartość telefony sprzedane klientom.