Podatek bankowy? – Ja generalnie jestem przeciwko podatkom – Tomczykiewicz w TOK FM