NIK: Straż miejska i gminna bezprawnie karała mandatami za prędkość

Straż miejsca i gminna bezprawnie karała kierowców za przekroczenie prędkości po upływie ustawowego terminu. To tylko jedno z uchybień, jakie stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli.