ABW ostrzega przed rosyjskimi służbami specjalnymi

Urzędnicy Komisji Nadzoru Finansowego przeszli kurs kontrwywiadowczy. Uczulano ich na działania rosyjskich służb – ujawnia "Rzeczpospolita". "Mamy informacje, że rosyjskie służby bardzo mocno uczestniczą w próbie przejęcia polskiego sektora bankowego" – mówi wysoki rangą oficer ABW.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.